Modellsnickeri Modeller som inte lett till komersiella produkter. Gottfrid.