Som gårdsägare har vi inte kunnat låta bli att renovera gårdens äldre traktorer och redskap. Linstötborrmaskinen är renoverad tillsammans med Bäckaby hembygds o sockenförening  och Bäckaby Lymlar Traktorer.